Nieuws

Met BREL SMART BUILDING breekt een nieuw tijdperk aan

12 december 2023

'Dat BREL vooroploopt in technologische ontwikkelingen, was al bekend van de geïntegreerde accu technologie voor solar oplossingen en de vele vormen en mogelijkheden van zonnepanelen. Nu gaan Reinoud Arts en Erik Budding nog een stap verder met de eigen ontwikkelingen van deze motoren: deze zijn nu bij uitstek geschikt gemaakt voor toepassing in projecten.' Zonwering Magazine heeft de primeur en schrijft over de nieuwste ontwikkeling BREL SMART BUILDINGS. '

'Het betreft een nieuwe range motoren op zonne-energie met ingebouwde Li-ion accu’s en met aansturing van buitenaf. De technische ontwikkeling blijven doorgaan. BREL houdt nieuwe technologieën, maar ook de nieuwste ISO, VMRG en NEN-normen goed in de gaten. Waar nodig past Brel haar producten hierop aan. Met de komst van solar technologie bij projectzonwering opent BREL de deur naar een nieuw tijdperk.

Klimaatneutraal en isolatie

'Energie is duur en de trend is dat we naar klimaat positieve gebouwen gaan. In eerste instantie wordt natuurlijk gekeken naar het zo min mogelijk verbruiken van energie. Dat gebeurt in eerste instantie door heel goed te isoleren. Het nadeel daarvan voor zonwering is dat daardoor de bereikbaarheid van een radiosignaal naar een zonwering aan de buitengevel erg verslechtert. Budding: “Aangezien projectzonwering centraal wordt aangestuurd en volledig geautomatiseerd moet werken, moet je erop kunnen vertrouwen dat op- en neersturing ook echt plaatsvindt. Daarom werd tot nu toe alleen bekabeld gewerkt.”

Dat neemt niet weg dat er sinds de komst van radiomotoren altijd een intrinsieke wens binnen de projectwereld heeft bestaan om draadloze zonwering te gebruiken. “En met draadloos bedoelen we ook helemaal draadloos”, schetst Arts. “Accumotoren, op zonne-energie, draadloos aangestuurd. Op die vraag hebben we nu een antwoord.” Daar voegt Budding aan toe: “Gaten in de gevels maken voor de kabeldoorvoer is men ook niet enthousiast meer over. Je doorboort toch een geïsoleerde schil van een gebouw. Daarnaast is de bekabeling en aansturing vaak duurder en ingewikkelder dan het product zelf. Het vergt ook heel veel afstemming tussen architect, bouwer, elektricien, zonweringsbedrijf en gebruiker om tot een goed eindproduct te komen.”

Een kijkje in het dashboard van BREL Smart Building. De status van de geautomatiseerde zonwering is dat deze tijdelijk is uitgeschakeld, onder invloed van zware weersomstandigheden. Duidelijk te zien is welke motoren er aanwezig zijn, waar zij zich bevinden en wat hun batterijstatus is.

Aansturing en onderhoud via de buitenzijde is nu mogelijk

BREL heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld om de zonwering vanaf de buitenzijde van het pand aan te sturen. Met een speciaal hiervoor ontwikkelde app en software, worden eenvoudig scenario’s aangemaakt, op allerlei manieren, op allerlei niveaus in de organisatie en op de gewenste beslissingsniveaus. “De nieuwe motoren zitten vol met sensoren. Hiermee kunnen we de zonwering op alle mogelijke manieren aansturen. Dit zorgt ervoor dat het comfort en de energiebesparing enorm verhoogd worden”, schetst Budding.

Ook op het gebied van onderhoud hebben de nieuwe BREL motoren een groot voordeel: Dat verschuift van reactief naar preventief. Arts: “De intelligentie in de motoren signaleert problemen voordat deze zich daadwerkelijk voordoen. Begint een motor zwaar te lopen en gebruikt deze meer stroom? Wellicht is er wat met het doek of de geleiders van het screen.

Dit kan eenvoudig bewaakt worden en het systeem detecteert alle onregelmatigheden. Abnormaliteiten worden meteen doorgegeven, dat kan met een mail naar de gebouwbeheerder, maar ook direct naar degene die het onderhoud verzorgt. Door in te loggen in het systeem kan vanaf kantoor worden gekeken of de zonwering nog naar behoren functioneert. Dit bespaart in het bezoek van een onderhoudsmonteur. En omdat de monteur niet meer binnen hoeft te zijn, kan op elk gewenst moment onderhoud worden gepleegd zonder dat de klant aanwezig behoeft te zijn of er afspraken gemaakt moeten worden.”

‘BREL is een exclusieve samenwerking aangegaan met Vodafone Business’

In het dashboard kan bijgehouden worden welke motoren service nodig hebben en het verloop van afhandeling van de servicewerkzaamheden wordt keurig opgeslagen.

Door de motoren een symbiose aan te laten gaan met Vodafone Smart Building is BREL in staat om een betrouwbare, draadloze manier van projectbesturing aan te bieden.

Exclusieve samenwerking met Vodafone Business

Wat is nu ‘het geheim van de smid’? BREL is een exclusieve samenwerking aangegaan met Vodafone Smart Building. In de software en hardware van de motor is ook al de intelligentie ingebouwd die voorsorteert op de nieuwste regelgeving met betrekking tot energiezuinige gebouwen. Doordat Vodafone alle systemen aan elkaar verbindt, kan er voor kantoorgebouwen nog beter energie worden bespaard terwijl het gebruikersgenot wordt vergroot. “We hebben bij BREL gezocht naar een betrouwbare, grote partij in telecommunicatie met bewezen technologie. Door onze motoren een symbiose aan te laten gaan met Vodafone Smart Building zijn we in staat om een betrouwbare, draadloze manier van projectbesturing aan te bieden. Het beste van twee werelden komt samen aan de gevel”, zegt Budding tot besluit.'

Terug naar overzicht