Trees for the future

Waarom bomen planten met Trees for the Future? Omdat:

  1. Trees for the Future bomen plant op vrijwillige basis en op de grond van de boer. Zo is het duidelijk van wie de grond is en worden de bomen beschermd tegen illegale kap.
  2. Non-profit-organisatie Trees for the Future bestaat al sinds 1989. Ze hebben in die tijd veel expertise opgebouwd en werken samen met UNITAR van de Verenigde Naties om deze expertise te delen. Zij zijn jaarlijks verplicht exacte informatie vrij te geven over hun inkomsten en uitgaven.
  3. Trees for the future hanteert de Forest Garden Approach. Dat is de meest kosteneffectieve manier om bomen te planten.
  4. Trees for the Future werkt zowel in west als oost Afrika in verschillende type klimaten. Hierdoor kan een groot deel van het jaar bomen worden geplant. Een bestelling leidt gemiddeld in een maand tot een boom in de grond.
  5. Trees for the Future een breed pallet aan bomen plant. Dit is positief voor de biodiversiteit. In het eerste jaar van deelname worden bomen geplant op de erfgrens, als levende houtwal voor schaduw, als natuurlijke bescherming en extra voedsel. Daarna worden op het veld rijen geplaatst met bomen die stikstof in de grond vasthouden om zo de kwaliteit van de grond te verbeteren zonder kunstmest. Verder komen er fruitbomen. De bomen zorgen voor meer opname van regenwater in de grond, waardoor een groene vruchtbare zone met een eigen microklimaat. Dit heeft een positieve impact op de leefomstandigheden van de boeren.

Klik hier voor meer informatie over Trees for the Future en de impact die ze maken: 30th Anniversery Impact Report.