Installatie video's

De eerste installatie

Eindposities wijzigen

Eindposities verwijderen

Favoriete positie verwijderen

Motor kopiëren naar een andere zender of kanaal

Nieuwe afstandsbediening koppelen

Draairichting veranderen

Motor resetten

Switch from bi-directional to mono-directional

Wechseln von bidirektional zu monodirektional

Passer du bidirectionnel au monodirectionnel

The first installation

Change end limits

Delete end limits

Remove favorite position

Copy motor to another transmitter or channel

Pair new remote control

Change direction of rotation

Reset motor

Die erste Installation

Endpositionen andern

Endpositionen entfernen

Präferenz positionen entfernen

Motor auf einen anderen Sender oder Kanal kopieren

Neue Fernbedienung koppeln

Drehrichtung ändern

Motor zurücksetzen

La première installation

Modifier les positions finales

Supprimer les positions finales

Supprimer la position favorite

Copier le moteur vers un autre émetteur ou canal

Copier le moteur vers un autre émetteur ou canal

Changer le sens de rotation

Réinitialiser le moteur

Wisselen van bi-directioneel naar mono-directioneel

BREL HOME app downloaden

HOME BOX toevoegen met Bluetooth

HOME BOX toevoegen zonder Bluetooth

Toevoegen Bi-directionele motor aan de BREL HOME app - via motor

Toevoegen bi-directionele motor aan BREL HOME app - via afstandsbediening

Downloading the BREL HOME app

Adding the HOME BOX with Bluetooth

Adding the HOME BOX without Bluetooth

Adding a bi-directional motor to the BREL HOME app - by motor

Adding a bi-directional motor to the BREL HOME app - by remote control