Kies een andere taal:

Veelgestelde vragen

Aansluiting schakelaar

Het stroomnet heeft 3 draden, aarde (groen/geel, in plaatje groen), fase (bruin) en nul (blauw).
De standaard motor heeft 4 draden; aarde (groen/geel, in plaatje groen), nul (blauw), zwart en bruin.
In de schakeling kunnen de aarde (groen/geel, in tekening groen)) van het net en de motor met elkaar verbonden worden (groen/geel op groen/geel) en hetzelfde geldt voor de nul (blauw) van het net en de motor (blauw op blauw). Het schakelen van de fase (bruin) van het net met de bruine of de zwarte van de motor, zorgt ervoor dat de motor linksom of rechtsom gaat draaien.
 

Gebruik relaiskasten bij parallel geschakelde standaard motorenansluiting schakelaar

De motor heeft 2 wikkelingen die allebei een draairichting verzorgen Ze zijn met een condensator verbonden. De eindposities worden bepaald door 2 micro- schakelaars. Als de schakelaar wordt bediend, gaat er een stroom lopen van de schakelaar naar beide motoren  (zie tekening 1), via de schakelaars S1 en S3 naar de NUL. Door de werking van de elektromotor, wordt ook in de rechter wikkeling spanning opgewekt. Dit levert nu nog geen probleem op. Als de onderste stand is bereikt, dan gaan S1 en S3 open en wordt de stroom onderbroken. In de praktijk blijkt echter dat deze schakelaars nooit exact op hetzelfde moment schakelen. Stel dat schakelaar 1 als eerste wordt geschakeld (tekening 2), dan komt de linker motor tot stilstand, maar de rechter motor draait nog. De spanning die de rechter motor opwekt, loopt via schakerlaars S2 en S4 naar de rechter wikkeling van de linker motor.  De linker motor gaat nu bewegen in omgekeerde richting. Daardoor gaat schakelaar 1 weer dicht en krijgt de motor weer verbinding met de hoofdstroom en gaat weer naar beneden bewegen. Dan gaat S1 weer open en herhaalt het proces zich. Wanneer de rechter motor de eindstand bereikt, gebeur daar hetzelfde. Alles leidt tot overberlasting van met name de eindschakelaars en deze zullen beschadigen. Met relasikasten voorkom je dit.

 

 

Afstandsbediening reageert niet op motor

Check of je de juiste afstandsbediening hebt (voor grijze bi-directionele motoren altijd versie DD) en of de DD versie in de juiste mode staat. Mono-directionele rode radio motoren in mode 1, bi-directionele grijze motoren in mode 2.
Zie het filmpje en de handleiding om de mode te kunnen wijzigen.
Voor mono-directionele motoren zijn DC-XX zenders altijd geschikt. Deze werken nooit met bi-directionele motoren.

Eindposities zijn niet in te stellen of te wijzigen

De DD afstandsbedieningen kunnen in een beveiligingmodus terecht komen of gezet worden. Daar kom je in of uit door de stop knop (-) ingedrukt te houden voor ca. 15s. Er verschijnt dan op de display een U (unlocked) of een L (locked).

Eindposities wijzigen mono-directionele protocol elektronische motor

Indien een eindpositie gewijzigd moet worden, moeten boven- en onderpositie opnieuw worden vastgelegd. Hiertoe moet het product allereerst in de programmeer stand worden gezet door P2 UP P2, daarna moet het product naar de bovenste positie bewogen worden met UP. Deze positie wordt bevestigd door de STOP knop (-) ingedrukt te houden totdat het product beweegt.
Daarna wordt met DOWN naar de onderpositie bewogen en wordt deze positie vastgelegd door de STOP knop (-) ingedrukt te houden totdat het product beweegt. 

Eindposities wijzigen bi-directionele protocol elektronische motor

Bij de bi-directionele motor kan elke eindpositie individueel verzet worden. Voor de onderpositie doe je dit door naar deze positie te gaan en STOP en DOWN tegelijk ca. 6s in te drukken totdat het product beweegt. Daarna ga je naar de juiste positie en druk je weer gelijktijdig op STOP en DOWN totdat het product beweegt.
Voor de bovenpositie is dit exact hetzelfde, maar gebruik je de toetsen STOP en UP.

De Brel-Home hub wordt niet geactiveerd

Bij de eerste installatie van de DD-1554 of DD-7002B Brel Home hub creëert de hub een eigen Brel netwerk. Dit moet dan koppelen met de telefoon en de hub. Soms blijkt het lokale (thuis) Wifi netwerk echter sterker en wordt het Brel netwerk overruled.
Je kunt dit voorkomen door bij de instellingen van de telefoon op Instellingen / wifi /  het lokale wifi netwerk te selecteren en aan te klikken en dan "verbind automatisch" uit te zetten. Nadat de hub is geïnstalleerd kan dit weer worden teruggezet.

Draai-richting wijzigen van BR motor

Bij de eerste installatie van de BR motor dient de draairichting gecontroleeerd te worden na het koppelelen van de motor aan de afstandsbediening. Dus zet spanning op de motor, deze beweegt, druk 3 s op de STOP (-) toets van de bi-directionele afstandbediening totdat de motpor beweegt. De koppeling van de motor en de afstandsbediening is dan gerealiseerd. Check dan de draai-richting. Is deze verkleerd, wijzig dit dan binnen 30 s door  P2 in te drukken totdat de motor beweegt en daarna tegelijkertijd OMHOOG en OMLAAG  totdat de motor beweegt.
Wanneer hiermee langer is gewacht dan 30 s , dan lukt dat niet meer. De oplossing is dan om opnieuw de spanning erop te zetten, de motor beweegt, druk vervolgens op de STOP knop totdat de motor beweegt en doe dan even niets.De zender wordt hierdoor verwijderd. Zet wederom de spanning op de motor, de motor beweegt, druk op de STOP knop totdat de motor beweegt, check de draairichting en wijzig deze door P2 en vervolgens teglijkertijd OMHOOG en OMLAAG in te drukken. Daarmee is de draairichting gewijzigd.